Обучение за приложение на стандартите GS1 в здравеопазването