Обучение по права на интелектуална собственост, организира БТПП