Общото събрание на акционерите на Пощенска банка избра г-жа Райка Онцова за нов член на Надзорния съвет на банката