Общото събрание на Американската търговска камара в България избра шестима членове на Управителния съвет