Общо събрание на Асоциацията на балканските палати