Общо събрание на Асоциацията на Балканските търговски палати АВС