Общо събрание на Американска търговска камара в България: Отбелязване на успешната година, препотвърдени приоритети и смели цели за 2020 г.