Общият икономически принос на фармацевтичния сектор за българската икономика се изчислява на 2,8 млрд. лева за 2021 г.