Община Раковски е сред лидерите в местната власт на Балканите