Общественият борд на TELUS International в България подкрепя финансово нови 10 проекта на неправителствени организации