Общественият борд на TELUS International търси нови НПО проекти, които да финансира