Общественият борд на TELUS International финансира 25 проекта на неправителствени организации със 150 000 лв.