Обсъдиха се двустранните икономически отношения между България и Индонезия