Образованието не може да се купи на килограм от магазина