Образованието и кариерата в сферата на графичния дизайн са сред акцентите на COPIS 2023