Обмен на международен опит в прилагането на нормите на Европейското право