Обединена българска банка раздава значителен дивидент на своите акционери