ОТВОРИ ВРАТИ ГОЛЕМИЯТ ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР В СТАРА ЗАГОРА, ФИНАНСИРАН ПО ИНИЦИАТИВАТА JESSICA