ОТВОРЕНИ СА ДВЕ ПРОГРАМИ ЗА СТАРТИРАЩИ КОМПАНИИ В АКСЕЛЕРАТОРА GRANTS4APPS НА БАЙЕР В БЕРЛИН