OLX отчита повишено потребление на автомобилни услуги от началото на годината