ОИЦ-ВАРНА СЕ ВКЛЮЧИ В ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРИОРИТЕТ 1 „ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ“ НА ПРР