ОБРАЗОВАНИЕТО НЕ МОЖЕ ДА СЕ КУПИ НА КИЛОГРАМ ОТ МАГАЗИНА