ОББ представя НЕ/ПОЗНАТИ творби на български художници от Златния фонд на колекцията на банката