ОББ е партньор №1 на „Аполония“ за 19 поредна година