Ново измерение в производителността на етикетиращи устройства