Новият трейсийлър G 700 от MULTIVAC – високопроизводителен и икономичен - опакова полуфабрикати, готови храни и свежо нарязани плодове и зеленчуци