Новият офис на Shell България в крак със световнитe стандарти за устойчиво развитие и благоприятна работна среда