Новите възможности за регионално сътрудничество на капиталовите пазари – акцент на Investor Finance Forum