Нови възможности за разширяване на сътрудничеството между България и Иран