Нови проучвания и предложения за ограничаване на сивия сектор