Нови изисквания към търговските обекти за събиране на отпадъци