Нови 7 проекта на неправителствени организации бяха финансирани от Обществения борд на TELUS International в България