Нов Председател на Съвета на директорите на Обединена българска банка