Нетера стана официален партньор на Acronis за България