Нетера разширява услугата Гарантиран интернет в над 180 страни