Нетера и фирмите от групата ѝ са с нов офис в София