Нестле повишава усилията си в справянето с пластмасови отпадъци и замърсяването