Нестле отчита финансовите резултати на Групата за 2022 г. със солиден годишен органичен ръст от 8.3%, устойчиви маржове, увеличени продажби с 8.4%, силно развитие на печалбата на акция и 28 последователни години на ръст на дивидентите