Нестле Групата отчита финансови резултати за първото тримесечие на 2023 г. с органичен ръст от 9,3%