Необходимо е да се разширят възможностите за финансиране на центровете за трансфер на технологии и изпитателните лаборатории