Немски инвеститор проучва възможностите за инвестиции в соларни паркове в България