Нелбо стартира годишен отчет на уредите за дялово разпределение