Нелбо АД препоръчва самоотчет на клиентите с ежемесечно визуално засичане на уредите в страната