Нека изградим свят, който ни харесва! от Кони Хедегор, комисар на ЕС по действията в областта на климата