Негативните последици от разсрочването на плащанията тепърва ще се проявят