Не се правят елементарни и логически неща в подкрепа на малките и средните предприятия