Най-новият енергоблок на Ленинградската АЕЦ навлезе в последните етапи на пускането в експлоатация