Най-малкото Wi-Fi устройство за автоматизация на дома в света бе представено от Алтерко Роботикс