Най-малко 10 международно признати български компании ще използват технологиите на изкуствения интелект до 2021 г.