Навиците на плащане в Европа и България се влошават